เอสจีซี เซอร์วิส( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2019-03-28 )


2547 -จดทะเบียน บริษัท เอสจีซี เน็ตเวอร์ค 2548 -ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Enterprise Software 2549 -เปิดตัว SGC is ที่งาน ComunicAsia 2006 ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ SIPA เข้าร่วมงาน Busan IT 2006 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เข้าร่วมเจรจากับนักธุรกิจ ในงาน KOREAN TRADE DELEGATION 2550 - Conferences ที่งาน AsiaCSN 2007 หัวข้อ DSHCP เข้าร่วมงานแสดงสินค้า CeBit 2007 ที่ประเทศเยอรมัน ร่วมกับ SIPA เข้าร่วมงาน Korea IT Show 2007 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เข้าร่วม Incubator กับ Software Park Thailand ออกบูตที่งาน CommunicAsia 2007 ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ SIPA ไปเจรจาธุรกิจ และร่วมดูงานกับ SIPA และที่ประเทศอินเดีย ได้รับเชิญไปร่วมงาน Korea Show case ที่ประเทศสิงคโปร์ 2551 - เปิดตัวโครงการ Sniff- Log ( Open Source) โปรแกรมจัดเก็บ Log file ร่วมงาน ICT Expo 2008 Hong Kong / Global Source China 2008 ที่ประเทศฮ่องกง ออกบูตที่งาน CommunicAsia 2008 ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ SIPA เข้าร่วมงาน Thai-Laos Everlasting Friend ที่ประเทศลาว ไปร่วมงาน Vietnam Telecoms International Summit, ประเทศเวียตนาม 2552 - Sniff- Log ได้รับรองมาตราฐานจาก ศูนย์อิเล็คทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) เข้าร่วมกิจงาน สัมนา จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กับ SIPA เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดเก็บ Log file : Logkeeper ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553 - เข้าร่วมงานแสดงสินค้า CeBit 2010 ที่ประเทศเยอรมัน ร่วมกับ SIPA ได้รับรองมาตราฐาน ISO 29011 ในการพัฒนาโปรแกรม เปิดตัวสินค้า Sniff-Log แบบ Package สำเร็จรูปราคาประหยัด 2554 - แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Sniff-Log อย่างเป็นทางการ เปิด SGC Service Co.,Ltd เพื่อรองรับการทำการตลาดของสินค้า SGC Network ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาโครงการ 84 พรรษาฯ ในการพัฒนา Sniff-Log จาก SIPA


 • ที่อยู่: 174/152 หมู่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย
 • โทรศัพท์: 052068479
 • โทรสาร: +66-2-9428900, +66-2-903
 • Email: info@sgc.co.th


ลูกค้าอ้างอิง

บริษัท บิลบิว จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอ็นซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Enterprise Resource Planning
 • Project management
 • Customer relationship management

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Business Services and Consulting
 • Real estate

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 174/152 หมู่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย
 • โทรศัพท์: 052068479
 • โทรสาร: +66-2-9428900, +66-2-903
 • Email: info@sgc.co.th