ออซิส เทคโนโลยี จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2018-12-21 )


ออซิส เทคโนโลยี ได้ริเริ่มขึ้นจาก 1 ในกลุ่มนักพัฒนาด้านซอฟท์แวร์ที่ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิติ (Statistics) และการแสดงผล (Visualization) ส่วนงานภาครัฐที่ Delsys Research Inc. ประเทศแคนาดาในปี พ.ศ. 2551 และหลังจากกลับมาสู่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการร่วมสร้างแนวคิดเพื่อพัฒนางานวิจัยด้าน Visual Interactive Board เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมสื่อการสอนภายในประเทศ และด้วยจุดริเริ่มที่มุ่งเน้นการพัฒนาจากงานวิจัยเป็นหลัก เราจึงมั่นใจในมุมมองและวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้งาน เราจึงได้ก่อตั้งทีมคณะบุคคล หรือในนาม ทีมออซิสฯ และด้วยผลตอบรับที่ดีจากการดำเนินงานด้านที่ปรึกษา การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบคลาวน์ (Cloud Infrastructure) เดสก์ทอปเสมือน (VDI : Virtual Desktop Infrastructure) การพัฒนาเวปไซท์ การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล การปรับปรุงและพัฒนาระบบธุรกิจด้วยซอฟท์แวร์ เช่น ERP CRM และ Sales เป็นต้น เราจึงผันจากการเป็นคณะบุคคล สู่บริษัทจำกัด ในนาม บริษัท ออซิส เทคโนโลยี จำกัด โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนงานฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ ปัจจุบัน บริษัทออซิสฯ มีการเติบโตด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยเรา ออซิสฯ คือบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเพื่อจุดประสงค์หลักในการ "ลดต้นทุน" ด้วยนวัตกรรมทางด้านซอฟท์แวร์และการจัดการ (Software-driven-business) และด้วยบุคลากรมืออาชีพชั้นนำเฉพาะด้านที่เรามีอยู่ เราจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถเข้ามาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในธุรกิจของคุณได้ --------------------------------------------------------------- เราคือใคร บริษัทออซิสฯ มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ IT, ซอฟท์แวร์ทดแทน สิ่งที่เราทำ เรามุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการ "ลดต้นทุน" และเพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยใช้ซอฟท์แวร์ทดแทนเพื่อลดต้นทุนมูลค่าทางลิขสิทธิ์ และลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทีมงานมืออาชีพ เรามีทีมงานมืออาชีพเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นทางสายงานด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ การพัฒนาด้านซอฟท์แวร์องค์กร นักวิจัยด้านข้อมูลโดยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยชั้นนำระดับประเทศ สิ่งที่มุ่งมั่น เราต้องการ "ลดต้นทุน" ภายในกระบวนการทางธุรกิจของท่านให้มากที่สุดโดยสามารถวัดออกมาเป็นมูลค่าอย่างเด่นชัดได้ และให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านได้รับการบริการที่คุ้มค่าจากเรา และทราบถึงจุดคุ้มทุนที่แน่นอน ความสำเร็จ ความสำเร็จของเรานั้น สิ่งที่วัดได้คือ มูลค่าต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้าที่มอบความไว้วางใจแก่เรา ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และสามารถเปรียบเทียบได้เด่นชัดว่า การลงทุนกับเรานั้นมีมูลค่าที่ต่ำกว่าต้นทุนที่ถูกลดลงอย่างแน่นอน วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการและพัฒนาโครงสร้างซอฟท์แวร์องค์กรเพื่อผนึกกำลังภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีความเชื่อมโยงกันภายในปี 2017 พันธกิจ --------------------------------------------------------------- ประเทศชาติ : พัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อธุรกิจและสามารถผนึกกำลังธุรกิจภายในประเทศให้เลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพภายในประเทศแทนผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ธุรกิจของต่างชาติ ช่วยให้เกิดการลดต้นทุนของประเทศชาติที่สูงกว่า สังคม : สร้างมูลนิธิทุนการศึกษาต่อผู้ยากไร้ และจัดทำงบประมาณรายปีเพื่อทำนุบำรุงศาสนา และบริจาคยอดรายได้บางส่วนเพื่อพัฒนาสังคมไทย คู่ค้าทางธุรกิจ : สร้างความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเกื้อกูลแบ่งปัน ใส่ใจในผลลัพธ์ภาพรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน บุคลากร : สร้างความมั่นคงระดับสายอาชีพจนถึงสถาบันครอบครัว และลดความเหลื่อมล้ำของตำแหน่งหน้าที่การทำงาน มุ่งเน้นความเป็นครอบครัว มุมมองและจุดมุ่งหมายเดียวกัน ให้ความสำคัญ ให้เกียรติ ซื่อสัตย์ และรักในกันและกัน ลูกค้า : แบ่งปันความรู้มากกว่าการมุ่งเพื่อขาย ความสำเร็จและผลประโยชน์ของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุด มุ่งเน้นแนวทางลดต้นทุนทางธุรกิจให้ลูกค้ามากกว่าการแสวงผลกำไรและยังคงไว้ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม ---------------------------------------------------------------


 • ที่อยู่: 61/106 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 02 105 4085
 • โทรสาร: 022756292
 • Email: info@awesys.asia


ลูกค้าอ้างอิง

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท อีวาแมค จำกัด
บริษัท เฮลท์แคร์ เดลิเวอรี่ เน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท เคเอ็มที จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด
บริษัท รีไลแอนซ์ เทคโนเคม จำกัด
บริษัท เคอร์เนล คอนเซาติ้ง จำกัด

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Accounting/Financial System
 • Enterprise Resource Planning
 • Supply chain management
 • Document/workflow management
 • Project management
 • Customer relationship management
 • Product Life-cycle Management
 • Asset Management
 • Computer security software
 • IP based network software
 • Computer graphics software
 • Software development tools
 • Multimedia software
 • Utility software
 • Office suite
 • e-Commerce
 • Human Resource Management

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Retailers and distributors

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 61/106 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 02 105 4085
 • โทรสาร: 022756292
 • Email: info@awesys.asia