ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2019-03-28 ) • ที่อยู่: 155 ม.5 ต.หนองหอย อ.เมือง
 • โทรศัพท์: 053800550
 • โทรสาร: 053800552
 • Email: info@simplybright.co.th


หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Enterprise Resource Planning
 • Document/workflow management
 • Project management
 • Customer relationship management
 • Product Life-cycle Management

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Education
 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Government / Non-Profit Organization
 • Warehousing

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 155 ม.5 ต.หนองหอย อ.เมือง
 • โทรศัพท์: 053800550
 • โทรสาร: 053800552
 • Email: info@simplybright.co.th