ดีมิเตอร์ ไอซีที จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2019-05-04 ) • ที่อยู่: เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 272 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
 • โทรศัพท์: 02 675 9371
 • Email: support@dmit.co.th


หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Document/workflow management
 • Customer relationship management
 • Asset Management
 • Office suite
 • e-Commerce

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Health Care
 • Food & Agriculture
 • Tourism
 • Education
 • Jewelry
 • Logistics
 • Publishing and Media
 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Finance and Banking
 • Manufacturing
 • Warehousing
 • Insurance
 • Real estate
 • Retailers and distributors

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 272 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
 • โทรศัพท์: 02 675 9371
 • Email: support@dmit.co.th