โอดีโอ โซลูชั่น จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2018-11-29 )



 • ที่อยู่: 89/397 หมู่ 10 โครงการทาวน์อเวนิว เมิร์จ ซอย 8 ต. บางรักใหญ่ อ. บางบัวทอง
 • โทรศัพท์: 02 013 0458
 • โทรสาร: 02 013 0458
 • Email: info@odeosolution.com


ซอฟต์แวร์ที่มี

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Accounting/Financial System
 • Document/workflow management
 • Computer security software
 • e-Commerce
 • Human Resource Management

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Health Care
 • Food & Agriculture
 • Tourism
 • Education
 • Jewelry
 • Logistics
 • Publishing and Media
 • Telecommunications
 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Government / Non-Profit Organization
 • Finance and Banking
 • Manufacturing
 • Warehousing
 • Insurance
 • Real estate
 • Retailers and distributors
 • Entertainment

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 89/397 หมู่ 10 โครงการทาวน์อเวนิว เมิร์จ ซอย 8 ต. บางรักใหญ่ อ. บางบัวทอง
 • โทรศัพท์: 02 013 0458
 • โทรสาร: 02 013 0458
 • Email: info@odeosolution.com