ไบนารี กราฟิก จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2018-12-21 )


 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน ธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลภาพเอกสาร (Document Processing) บนระบบจัดการ ฐานข้อมูล Oracle บริษัทได้วิจัยและพัฒนา ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ (Answer Sheet Scoring) โดยใช้ชื่อ ทางการค้าว่า Binary MCTA เติบโตและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่าทศวรรษ ได้รับการตอบรับอย่างดี มีการติดตั้งใช้งานไปแล้วกว่า 100 องค์กร ทั้งในกลุ่มโรงเรียนรัฐและเอกชน วิทยาลัยแพทย์ และพยาบาล มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เป็นต้น  ปี 2543 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลัก (Canon Master Dealer) จากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กระจายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง (Canon Document Reader) พร้อมทั้งซอฟท์แวร์จัดเก็บและบริหารงานเอกสาร Canofile และ ImageWare ซึ่งติดตั้งและใช้งาน ไปแล้วจำนวนมาก ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โรงพยาบาล และสถานศึกษา  ในต้นปี 2547 ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการถอดรหัสข้อมูลจากแบบฟอร์ม แบบสอบถามเข้าระบบคอมพิวเตอร์ (Image Data Entry System) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Binary IDES ซึ่งสามารถนำไปใช้งานด้านการ Decoding Questionnaire, QC Inspection, System Maintenance, Registration Form และ Election Vote ฯลฯ ซึ่งสามารถช่วย ให้ลูกค้า ทำงานได้รวดเร็วขึ้นมาก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการวางระบบ ให้กับองค์กร ต่างๆ ร่วมกับการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนาและเปิดตัว ระบบจัดเก็บเอกสารภาพทางการแพทย์ ที่มีชื่อทางการค้าว่า Binary MRIS เพื่อจัดเก็บและบริหารงานเอกสารในกลุ่มการแพทย์และโรงพยาบาลโดยเฉพาะ และ Binary PPIS เพื่อจัดเก็บและบริหารงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยเฉพาะ ต่อมาตามลำดับ  บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด เป็น Partner ของ IBM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของ Server, Workstation และ Storage พร้อมทั้งมีทีมงานที่ได้รับ การฝึกฝนพัฒนา เพื่อรองรับการวางระบบงานทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และ ซอฟท์แวร์ ให้สมบูรณ์ ที่จะทำให้ลูกค้า สามารถใช้งานทุกๆ ระบบได้อย่างมีเสถียรภาพ เต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


 • ที่อยู่: เลขที่ 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 12A ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
 • โทรศัพท์: 02 736 3424
 • โทรสาร: 02 736 3425
 • Email: mkt@bgcl.co.th


ซอฟต์แวร์ที่มี

ลูกค้าอ้างอิง

สอบถาม โทรศัพท์ 02 736 3424
อีเมล์ mkt@bgcl.co.th

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Accounting/Financial System
 • Project management
 • Customer relationship management
 • Computer security software
 • Software development tools
 • Office suite

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Health Care
 • Education
 • Government / Non-Profit Organization

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: เลขที่ 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 12A ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
 • โทรศัพท์: 02 736 3424
 • โทรสาร: 02 736 3425
 • Email: mkt@bgcl.co.th