ควอดราเทคโนโลยี จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2019-03-28 )


จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 โดย ดร. ประพิณ อภินรเศรษฐ์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการบริหารองค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย เนื่องจากทางบริษัทมีวิสัยทัศน์คือ จัดสร้างโปรแกรม ERP ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความสอดคล้องถูกต้องและสามารถใช้งานง่ายเป็นภาษาไทย คุณสมบัติเทียบเท่าระบบ ERP ของบริษัทต่างประเทศที่ต้องใช้ทุนสูงในการใช้งานและการขึ้นระบบ


 • ที่อยู่: เลขที่2 อาคารจัสมิน ชั้น 12 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท23) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 http://www.quadtech.co.th
 • โทรศัพท์: 02-6657094
 • โทรสาร: 02-6657097
 • Email: surachest@quadtech.co.th


ลูกค้าอ้างอิง

บริษัท สายเคเบิลไทร์แองเกิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์ จำกัด,บริษัท โรงงานไทยยางกิจไพศาล จำกัด

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Accounting/Financial System
 • Enterprise Resource Planning
 • Supply chain management
 • Document/workflow management
 • Project management
 • Customer relationship management
 • Product Life-cycle Management
 • Computer security software
 • Software development tools
 • e-Commerce

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Logistics
 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Finance and Banking
 • Manufacturing
 • Warehousing

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: เลขที่2 อาคารจัสมิน ชั้น 12 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท23) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 http://www.quadtech.co.th
 • โทรศัพท์: 02-6657094
 • โทรสาร: 02-6657097
 • Email: surachest@quadtech.co.th