เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2018-12-21 ) • ที่อยู่: 182 หมู่บ้านตะวันรุ่ง 7 ถ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
 • โทรศัพท์: 02 933 9750-1
 • โทรสาร: 029336490
 • Email: info@meditechsolution.com


ซอฟต์แวร์ที่มี

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Computer security software
 • Computer graphics software
 • Software development tools
 • Multimedia software
 • Utility software

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Health Care
 • Computer, IT and Software
 • Retailers and distributors

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 182 หมู่บ้านตะวันรุ่ง 7 ถ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
 • โทรศัพท์: 02 933 9750-1
 • โทรสาร: 029336490
 • Email: info@meditechsolution.com