ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2018-12-21 )


บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบ IT Network และการพัฒนา Network Security Application โดยผู้ก่อตั้งบริษัทล้วนมีพื้นฐานมาจากทั้ง Developer และ Network Security System เราจึงเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ การบริการหลังการขายแบบกันเอง มากกว่าการคำนึงถึงเรื่องของธุรกิจเป็นหลัก บริษัท ฯ เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยี ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กร ดังนั้นนี่ก็คือภารกิจสำคัญของเราที่จะมุ่งพัฒนา Application ระดับดีเยี่ยม ให้มีคุณภาพสูงสุด เหมาะสมกับการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ พร้อมกับบริการที่ดีเยี่ยมไปพร้อมๆกัน ตามความมุ่งมั่นของเรา วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผู้นำในการพัฒนา Application ที่ดีเยี่ยมเป็นมาตรฐาน คุณภาพระดับโลก นำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ผู้ใช้งาน และนำพานักพัฒนาไทยให้สามารถแข่งขัน ทัดเทียมชาวโลก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งพัฒนา Software ระบบ Mail Server ระบบบันทึกจัดเก็บ Logs และต่อเนื่องด้วยระบบ IT Security อื่นๆ อย่างครบวงจรที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจ ติดตั้งใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มากมาย พันธกิจ (Mission) : Key To Success " ความสำเร็จที่สุดของเรา คือความพึงพอใจที่สุดของลูกค้า " จากวิสัยทัศน์และพัธกิจข้างต้น บริษัทจักมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศ ด้วยทีมงานที่ตระหนักเสมอในการบริการที่จริงใจที่สุด เพื่อเป็นบทสรุปให้ลูกค้าโดยเริ่มจากการให้คำแนะนำปรึกษาด้านระบบอย่างถูก ต้องในงบประมาณที่เหมาะสม รวมถึงการให้บริการติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งการฝึกอบรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่สุดในการใช้สินค้าและบริการของเรา http://www.softnix.co.th/v2/company.php#.UW--h6I70g8


  • ที่อยู่: 731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ชั้น 12 ถ.อโศก-ดินแดง แขวง/เขต ดินแดง
  • โทรศัพท์: 02 245 4942-43
  • โทรสาร: 02 245 4944
  • Email: narumon@softnix.co.th, info@softnix.co.th


ลูกค้าอ้างอิง

องค์การคลังสินค้า, หลักทรัพย์ กรุงศรี, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ฯลฯ

ข้อมูลที่ติดต่อ

  • ที่อยู่: 731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ชั้น 12 ถ.อโศก-ดินแดง แขวง/เขต ดินแดง
  • โทรศัพท์: 02 245 4942-43
  • โทรสาร: 02 245 4944
  • Email: narumon@softnix.co.th, info@softnix.co.th