คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2018-12-21 ) • ที่อยู่: 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 • โทรศัพท์: 02 652 0891
 • โทรสาร: 022553779
 • Email: nwannarat@compupower-home.com


หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Document/workflow management
 • Project management
 • Customer relationship management
 • Product Life-cycle Management
 • Asset Management
 • Computer security software
 • IP based network software
 • Computer graphics software
 • Software development tools
 • Office suite

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Health Care
 • Food & Agriculture
 • Tourism
 • Education
 • Jewelry
 • Logistics
 • Publishing and Media
 • Telecommunications
 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Government / Non-Profit Organization
 • Finance and Banking
 • Manufacturing
 • Warehousing
 • Insurance
 • Real estate
 • Retailers and distributors
 • Entertainment

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 • โทรศัพท์: 02 652 0891
 • โทรสาร: 022553779
 • Email: nwannarat@compupower-home.com