เลี่ยนอุดม จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2019-03-28 )


ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2013 บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด และการทำการตลาดออฟไลน์ และ ออนไลน์ โดยให้ความสำคัญกับการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก และตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ทางบริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและออกแบบ ซอฟต์แวร์และการทำการตลาดทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยการผลิตซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นให้ใช้งานง่าย มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก


 • ที่อยู่: 88/9 ห้อง B105 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ภูเก็ต ชั้นที่ 1 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง
 • โทรศัพท์: 0814761422
 • Email: sayhi@365zocial.com


ลูกค้าอ้างอิง

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, ศูนย์วิจัยสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต, Twinpalms Phuket, We Server Delivery,

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Accounting/Financial System
 • Enterprise Resource Planning
 • Asset Management

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Tourism
 • Logistics
 • Real estate

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 88/9 ห้อง B105 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ภูเก็ต ชั้นที่ 1 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง
 • โทรศัพท์: 0814761422
 • Email: sayhi@365zocial.com