พรอมท์นาว จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2018-12-21 ) • ที่อยู่: 333 อาคารเล้าเป้งง้วนชั้น16 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 02 278 9276
 • โทรสาร: 026188590
 • Email: info@promptnow.com


ซอฟต์แวร์ที่มี

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Accounting/Financial System
 • Computer security software
 • Computer graphics software
 • Software development tools
 • Office suite
 • e-Commerce

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Health Care
 • Publishing and Media
 • Telecommunications
 • Computer, IT and Software
 • Finance and Banking
 • Insurance

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 333 อาคารเล้าเป้งง้วนชั้น16 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 02 278 9276
 • โทรสาร: 026188590
 • Email: info@promptnow.com