Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017 (AAS)

DEPA ร่วมกับ DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2017 ภายใต้การสนับสนุน DEPA และ DITP ซึ่งงาน Asian Animation Summit เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงจากผลงานไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้

ท่านเคยลงทะเบียนเพื่อรับรหัส SIPA แล้วหรือไม่

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ได้ในขั้นตอนเดียว
ทั้งนี้หลังจากลงทะเบียนท่านจะได้รับรหัสสมาชิก และ login เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ หรือรับสิทธิประโยชน์จาก SIPA ในอนาคตได้
สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถนำ login เดิมของท่านมา login ที่นี่เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที
(สำหรับผู้ที่มี login ของระบบ 84projects.sipa.or.th, sme.sipa.or.th และ register.sipa.or.th แล้วสามารถใช้ login ที่มีอยู่ได้ทันที)่


ย้อนกลับ หน้าโครงการ