กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ TECH TALK By DEPA ครั้งที่ 6


ครั้งที่ 6 : Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) คือหนึ่งใน Mega Trends มีการกล่าวกันว่า Industry 4.0 จะขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมหาศาลจากอุปกรณ์ IoT  ที่คาดว่าจะมีประมาณ 50,000 ล้านชิ่นในปี 2020 มาวิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อปรับกระบวนการทำงานและบริการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ IoT จะต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านอุปกรณ์ IoT ระบบ  Cloud Computing  และ Big Data Analytics  การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าเราจะเริ่มต้นพัฒนาระบบ IoT เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานในระบบอย่าง Smart Home, Smart City หรือ Smart Business ได้อย่างไร โดยจะมีตัวอย่างสาธิตให้เห็นการทำงานร่วมกันของ IoT, Cloud และ Analytics

กำหนดการ 
12.00 – 13.30  Registration 
13.30 – 13.40  Welcome Address
13:40 – 14:00  Topic : "Introduction to IoT" BY : คุณธีรชัย หลาวทอง CEO, Perf Enterprise Co., Ltd   
14:00 – 15:00  Topic : Use Case 1: “Smart Farm” BY : Mr. Rene Pitayataratorn CEO, All IT solution ผู้แปลภาษา: คุณธีรชัย หลาวทอง  
15:00 – 16:00  Topic : "IoT Developer & Show Case" BY : คุณสิทธิพงษ์  เจนสรณ์ Technical Analyst   
16:00  Photo Session & Networkingสถานที่จัดอบรม
C ASEAN, Cyber World Tower, 
บริเวณพื้นที่ Grand steps 10th floor, 
ถนนรัชดาภิเษก, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
(MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
ปีงบประมาณ
2560


ติดต่อสอบถาม
คุณธีรภัทร์ วัลยเพชร์ (084-613-1919) คุณเมืองเพลง ปัญญาโชติ (086-730-9120 ) E-Mail : muangpleng.ph@depa.or.th


หน้าหลัก หน้าโครงการ
  • โครงการนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร