โปรแกรมบริหารงานขาย TRAKOOL POS

ทราคูล จำกัด


โปรแกรมบริหารงานขาย พร้มอระบบบริหารคลังสินค้า สามารถเช็คยอดขายผ่านระบบมือถือได้ทันที ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอัตโนมัติ


 • ที่อยู่: 273/8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
 • โทรศัพท์: 053 272 616
 • โทรสาร: 053 272 617
 • Email: info@trakool.com
รายละเอียด

โปรแกรมบริหารงานขาย พร้มอระบบบริหารคลังสินค้า สามารถเช็คยอดขายผ่านระบบมือถือได้ทันที ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอัตโนมัติ 

โปรแกรมบริหารงานขาย พร้มอระบบบริหารคลังสินค้า สามารถเช็คยอดขายผ่านระบบมือถือได้ทันที ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

Platform
 • Linux / Unix
 • Windows
 • Andriod
 • iOS


หมวดหมู่ซอฟต์แวร์
 • Accounting/Financial System
 • Enterprise Resource Planning
 • Supply chain management
 • Document/workflow management
 • Project management
 • Customer relationship management
 • Product Life-cycle Management
 • Asset Management
 • Computer security software
 • Software development tools
 • Multimedia software
 • Utility software
 • Office suite
 • e-Commerce
 • Human Resource Management

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Warehousing
 • Others

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 273/8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
 • โทรศัพท์: 053 272 616
 • โทรสาร: 053 272 617
 • Email: info@trakool.com