ระบบการจัดการร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์

เลี่ยนอุดม จำกัด


ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในการบริการจัดการการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดซื้อรถใหม่ รถเก่า การจำหน่าย และการจำนำเล่มทะเบียน


  • ที่อยู่: 88/9 ห้อง B105 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ภูเก็ต ชั้นที่ 1 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง
  • โทรศัพท์: 0814761422
  • Email: sayhi@365zocial.com
รายละเอียด

ระบบการจัดการร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์

ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในการบริการจัดการการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดซื้อรถใหม่ รถเก่า การจำหน่าย และการจำนำเล่มทะเบียน

คุณสมบัติ

Platform
  • Linux / Unix


หมวดหมู่ซอฟต์แวร์
  • Enterprise Resource Planning

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • Retailers and distributors

ข้อมูลที่ติดต่อ

  • ที่อยู่: 88/9 ห้อง B105 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ภูเก็ต ชั้นที่ 1 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง
  • โทรศัพท์: 0814761422
  • Email: sayhi@365zocial.com