พัฒนาระบบสนับสนุน Business Knowledge on demand

เน็กเวฟเวอร์ดอตเนท จำกัด • ที่อยู่: 207 ถ.วิภาวดี สามเสนใน พญาไท
 • โทรศัพท์: 02 279 2680
 • Email: chatchai@nextwaver.com
คุณสมบัติ

Platform
 • Linux / Unix
 • Windows
 • Andriod
 • iOS


หมวดหมู่ซอฟต์แวร์
 • Accounting/Financial System
 • Enterprise Resource Planning
 • Supply chain management
 • Document/workflow management
 • Project management
 • Customer relationship management
 • Product Life-cycle Management
 • Asset Management
 • Computer security software
 • IP based network software
 • Computer graphics software
 • Software development tools
 • Multimedia software
 • Utility software
 • Office suite
 • e-Commerce
 • Others
 • Human Resource Management

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Health Care
 • Food & Agriculture
 • Tourism
 • Education
 • Jewelry
 • Logistics
 • Publishing and Media
 • Telecommunications
 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Government / Non-Profit Organization
 • Finance and Banking
 • Manufacturing
 • Warehousing
 • Insurance
 • Real estate
 • Retailers and distributors
 • Entertainment
 • Others

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 207 ถ.วิภาวดี สามเสนใน พญาไท
 • โทรศัพท์: 02 279 2680
 • Email: chatchai@nextwaver.com