ระบบบริหารจัดการตู้ Kiosk

พร้อม คอมพิวติ้ง จำกัด


ตู้ Kiosk สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้กับหน่วยงาน ด้วยการนำเสนอรูปแบบบริการในลักษณะ One Stop Service โดยไม่ต้องมีจำหน้าที่ดูแล
แต่การติดตั้งและใช้งาน Kiosk จำนวนมาก ในหลายๆสถานที่ จะแตกต่างจากการใช้งาน Kiosk จำนวนน้อยอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก Kiosk ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในที่เดียวกัน การให้เจ้าหน้าที่ไปเปิดปิดเครื่อง Kiosk ตามเวลาทำงานจึงเป็นไปได้ยาก อีกทั้งภาระที่ต้องบริหารจัดการ Update เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์บนตู้ Kiosk ให้ทันสมัย ก็ยุ่งยากไม่น้อยเช่นกัน
ปัญหาเหล่านี้นำไปสู่ความต้องการที่จะจัดการบริหารตู้ Kiosk อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เจ้าหน้าที่ไม่มาก
ระบบ Prompt Kiosk Management System จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ โดยเฉพาะ


 • ที่อยู่: 125/36 หมู่ 6 กาญจนาภิเษก บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160
 • โทรศัพท์: 02-805-6791-2
 • โทรสาร: -
 • Email: admin@promptdirect.com
รายละเอียด

ระบบบริหารจัดการตู้คีออสที่ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ จำนวนมาก เพื่อสะดวกแก่การควบคุม และดูแล

ตู้ Kiosk สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้กับหน่วยงาน ด้วยการนำเสนอรูปแบบบริการในลักษณะ One Stop Service โดยไม่ต้องมีจำหน้าที่ดูแล
แต่การติดตั้งและใช้งาน Kiosk จำนวนมาก ในหลายๆสถานที่ จะแตกต่างจากการใช้งาน Kiosk จำนวนน้อยอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก Kiosk ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในที่เดียวกัน การให้เจ้าหน้าที่ไปเปิดปิดเครื่อง Kiosk ตามเวลาทำงานจึงเป็นไปได้ยาก อีกทั้งภาระที่ต้องบริหารจัดการ Update เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์บนตู้ Kiosk ให้ทันสมัย ก็ยุ่งยากไม่น้อยเช่นกัน
ปัญหาเหล่านี้นำไปสู่ความต้องการที่จะจัดการบริหารตู้ Kiosk อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เจ้าหน้าที่ไม่มาก
ระบบ Prompt Kiosk Management System จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ โดยเฉพาะ

คุณสมบัติ

Platform
 • Windows
 • Andriod
 • iOS


หมวดหมู่ซอฟต์แวร์
 • Others

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Health Care
 • Food & Agriculture
 • Tourism
 • Education
 • Jewelry
 • Logistics
 • Publishing and Media
 • Telecommunications
 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Government / Non-Profit Organization
 • Finance and Banking
 • Manufacturing
 • Insurance
 • Real estate
 • Retailers and distributors
 • Entertainment
 • Others

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 125/36 หมู่ 6 กาญจนาภิเษก บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160
 • โทรศัพท์: 02-805-6791-2
 • โทรสาร: -
 • Email: admin@promptdirect.com